Jak vznikl Meriton?

Martin Řezáč
19. 3. 2021
meriton
investice

Díky úspěšnému a trvalému růstu investiční skupiny Miton, v kombinaci s rozšiřováním působnosti, jsme se shodli, že je vhodné určitá aktiva vzhledem k jejich povaze oddělit. A tak vznikla v roce 2018 Miton Klidná Síla.

Síla i klid nás provází a jsme přesvědčeni, že i nadále bude. Nicméně se domníváme, že je vhodné vytvořit nový název i brand identity. Tak vznikl Meriton (z anglického slova "merit", tedy výhoda).

A co je ta naše výhoda? Především to, že můžeme a chceme. Chceme podporovat kvalitu a smysluplnost, především v oblastech, které mají lokální dopad, zvyšují kvalitu žití, vzdělanost, soběstačnost, pomáhají k udržitelnosti životního prostředí a snižují ekologickou stopu.

Mohlo by se zdát, že naše strategie je čistě oportunistická a portfolio by se dalo hodnotit věcně jako ne zcela sourodé. Tento oportunismus ve smyslu ekonomiky je přípustný, nicméně pojítko, které je pro nás minimálně stejně významné, je právě skryto v druhotných než ekonomických dopadech.

Víme, že je před námi dlouhá cesta, trvalost aktiv je právě jedním z velmi podstatných kritérií, proč do daného projektu investujeme energii a peníze. Nevadí nám, že zisk nepřijde hned, ale neumíme přijmout myšlenku, že jen zisk je to, proč věci děláme.

Sdílet článek